Süreç

 • Başvuru formunun doldurulması ve yatırımcı adayına Franchising sistemi hakkında bilgi verilmesi
 • Eğer varsa, şube açılması düşünülen lokasyon değerlendirilmesi, yatırımcının lokasyon önerisi yoksa firmamızın sunduğu lokasyonlardan seçim yapılması
 • Franchising sözleşmesinin imzalanması ve franchising bedelinin ödenmesi
 • Gayrimenkulun üst ve alt kiralama sözleşmelerinin yapılması
 • Röleve alınması, proje çizilmesi, ön bütçe çalışması
 • Proje ve bütçenin operasyon ve yönetim onayının alınması
 • Onaylanan projenin yatırımcıya sunulması
 • Yatırımcının onaylı tedarikçilere yönlendirilmesi
 • Projenin uygulanması, kontrol ve takibi
 • Şube açılış koordinasyon toplantısı, açılış tarihi belirlenmesi
 • Demirbaş alımları Personel alımı ve eğitim süreçlerinin başlatılması
 • Proje teslim alınması, ilgili tedarikçiler ile iş bitimi kontrolü
 • Pazarlama ve satınalma koordinasyon toplantısı şube açılış sürecinin takibi
 • Şubenin operasyon bölümüne teslim edilmesi
 • Şube açılışı